BAHASA MELAYU TAHUN 1

BAHASA MELAYU TAHUN 1

Friday, 18 November 2011

Kemahiran 3: Bentuk Huruf

Arahan Guru: Tulis huruf-huruf di bawah ini.
Latihan 1

Latihan 2

Latihan 3

Latihan 4
Latihan 5
Latihan 6

No comments:

Post a Comment