BAHASA MELAYU TAHUN 1

BAHASA MELAYU TAHUN 1

Friday, 18 November 2011

Kemahiran 4: Fonik Huruf Konsonan

Arahan Guru: Bulatkan huruf awal yang betul bagi gambar-gambar di bawah ini.

1)
p    b    d
2)
s    c    z
 3)

b    d    p
4)
 d    b    p
5)
k    n    h
6)
i     r    h
7)
c    s    k

No comments:

Post a Comment