BAHASA MELAYU TAHUN 1

BAHASA MELAYU TAHUN 1

Saturday, 19 November 2011

Kemahiran 8: Perkataan KV+KV

Arahan Guru: Sesuaikan perkataan dengan gambar yang betul.






  • meja




  • baju



  • tebu




  • lima



  • topi

No comments:

Post a Comment