BAHASA MELAYU TAHUN 1

BAHASA MELAYU TAHUN 1

Saturday, 19 November 2011

Kemahiran 8: Perkataan KV+KV

Arahan Guru: Sesuaikan perkataan dengan gambar yang betul.


  • meja
  • baju  • tebu
  • lima  • topi

No comments:

Post a Comment